Temperaturlogger

Graph Jeg har lenge vært fasinert av koblingen mellom den fysiske verden, controllere og it. Når den første esp8266 kom på markedet var det derfor naturlig å starte programmering av denne lille microkontrolleren. Den første tiden var det ikke mulig å programmere den direkte, men man kunne via en Arduino UNO sende kommandoer til brikken for trådløs kommunikasjon. Etterhvert ble den integrert i Arduino sin IDE, og 'alt' endret seg over natten.

Hva gjør TempLoggeren?

I korte trekk sender og logger/lagrer TempLoggeren temperaturdata fra èn til fire sensorer via wifi til en skytjeneste som kan leses fra mobil eller pc +++. I skyen lagres alle data og du henter og manipulerer grafer / oversikter over eksempelvis gjæringsforløp på din mobil eller pc. Vanligvis logger jeg en eller to gjæringskar, samt ambient (rom/kjøleskap) som fremkommer samlet i en graf.
Det eneste du trenger - er Temploggeren og et trådløst nett. Ingen server, ingen krav til pc, ingen data-kompetanse...
msevland - juni 2018

Konfigurering

main menu Templogg har en rekke menyer og funksjoner innebygget. Disse styrer du via web-grensesnitt. Enheten får en IP-adresse fra nettverket ditt, og det er via denne du får tilgang til menyene. Se 'Oppsett i ditt nettverk' for mer info.

Flere versjoner


Temploggerne utvikles både på software-, og på hardware siden. Så langt det lar seg gjøre, skal alle tidlige hardwaremodeller kunne kjøre nyeste software/firmware.

V1 og V6 er begge laget på esp8266-1 rammeverket. Dette er en svært liten brikke, men håndterer fremdeles den etterhvert omfattende firmwaren. Den har imidlertid svært få IO porter, og kan derfor ikke benyttes med skjerm.

V2, V3, V4 og V5 er alle laget på WeMos D1 mini rammen. Dette er en svært fleksibel enhet og kan derfor lages med skjerm
V1, V2 og V3 hadde skrukoblinger og er derfor ikke lenger i produksjon.
V4 og V5 har jack-kobling, hvor V4 er uten, mens V5 er med OLED skjerm.

For V5 med OLED skjerm er det designet en bord-stand og en vegg-holder.
Da Temploggeren plasseres ulikt i disse holderne (ledninger opp eller ned), er det laget en meny [OLED Page] for å vende skjermen digitalt (ikke fysisk).

V6 kommer med kun en (1) fast sensor. Denne koster derfor noe mindre, men er også mindre fleksibel enn de andre som kan logge inntil 4 sensorer hver.

1 til 4 sensorer

TempLogg-HUB De fleste Temploggerne håndterer fra 1 til 4 sensorer dynamisk. Det eneste du trenger gjøre, er å koble dem på, og starte Temploggeren på nytt.
Versjon 1-3 hadde skrukobling, hvor man koblet flere ledninger i samme kobling (Se skisse)

Templogger v4 og v5 har nå jack-kobling. Dette er samme kobling som brukes på øreklokker. For å koble på flere, trenger du derfor kun å kjøpe en ekstra sensor og en hodetelefon-splitter som vist på bildet til høyre.

Du kan også kjøpe en vanlig forlengerkabel for øreklokker dersom ledningen er for kort.

Oppsett i ditt nettverk

AccessPoint Templogg vil alltid lete etter ditt nettverk, og vil automatisk koble seg på dersom den finner dette.

Dersom den ikke finner ditt nettverk, eller dette er første gang du setter den opp, gjør den seg midlertidig om til en 'vanlig' router.
Det letteste er om du kobler din mobiltelefon til dette nye nettverket 'TemploggAP' (uten passord). Som standard skal da mobiltelefonen dra opp påkoblingssiden straks du har fått koblet deg til den nye routeren. Dersom den ikke gjør dette automatisk, kan du alltids koble deg på http://192.168.4.0 manuelt.
Du skal nå få tilgang til enhetens WiFi-konfigureringsside. Her velger du 'Configure WiFi' og velger deretter ditt nett som den nå allerede skal ha søkt opp for deg. Klikk på ditt nettverk, og legg inn ditt passord.
Enheten starter nå på nytt. Dersom den ikke kommer på nett innen 30 sekunder, 'booter' du den ved å skru av og på strømmen. Hjelper heller ikke dette, må du se om du igjen finner den som router via din mobil. Gjennta prosedyren beskrevet over.

Hver gang den ikke finner det siste nettet den var påkoblet, går den over til å bli en router, og du kan på nytt koble den til.

Dersom du ønsker å endre hvilket nett den kobler seg på, kan du også via menyen gå til 'Reset Page', og der slette lagret nettverk.

Mange av de avanserte innstillingene finnes via den innebygde web-serveren i selve TempLoggeren. For å nå disse, må du koble deg opp mot den IP-adressen den har fått av din router. Dette styres av ditt nettverk, så her må du selv finne hvilken IP-adresse den har fått.

Temploggeren har et innebygget produsentnavn 'Espressif'. I tillegg gis den et varierende nettverksnavn som vanligvis begynner med 'esp_ '.

Via oppsett-siden på din router finner du trolig en oversikt over enheter som er tilkoblet. Dersom du ikke har tilgang til denne, eller du finner dette litt overveldende, finnes andre gode metoder.

For iOS og Androide vil jeg anbefale Fing som er et gratis program for begge plattformer. Dette er et meget enkelt program som viser en oversikt over alle tilkoblede enheter.

Når du har funnet enheten, kan du lagre denne adressen. Det er bare unntaksvis TempLoggeren blir tildelt en ny IP-adresse.

Alarm til din mobil

Overvåkning og varsling henger ubenhørlig sammen. Det har derfor vært viktig for meg å finne en måte å bli varslet på dersom overvåkningen stopper, eller verdiene er utenfor gitte grenser.
Thingspeak har en innebygget funksjon for validering og varsling (react) som en integrert del av thingspeak porteføljen. Den kan settes opp til å sjekke mot en rekke kriterier, og den kan også varsle på en rekke forskjellige måter, eksempelvis med en HTTP melding.
Til mitt formål trengte jeg kun to ting. En automatisk kontroll av data, og sending av en pakke til min mobil (iOS/Androide) som igjen sender en varslingsmelding på mobil-skjermen (som en sms).

Som standard kan to parametre overvåkes. Det første er alder på data i sky-databasen. Dersom de er 'gamle', betyr det at temploggeren ikke har kontakt med server. Dette kan skyldes at nettet er nede, eller at strømmen har gått. Siden kontrollen kjører på selve serveren, kjører den kontroll helt uavhengig av strøm eller nettverk i ditt hjem.

Det neste er kontroll av temperatur. Her settes verdier opp hos Thingspeak, og dersom temperaturen går over/under disse verdiene, blir du automatisk varslet til din mobiltelefon.

Oppsett av disse funksjonene kan bestilles som del av leveransen, eller etterbestilles ved behov.

Salg av TempLoggeren

TempLoggeren har vært i salg siden 2015. De blir laget på bestilling - tilrettelagt den enkeltes nettverk og behov.

TempLoggeren leveres med:

Enheten leveres uten strømtilførsel da de aller fleste har en ubrukt mobillader / usb-lader hjemme.
Ta kontakt på epost for en hyggelig handel: templogger (€) sevland (punktum) no

by msevland